Kontakt


Sport Pro Media Sp. z o. o.

ul. Konstancińska 2
02-942 Warszawa
tel. (22) 649 79 29
email: info@sportpromedia.pl

NIP: 521-37-55-423
KRS: 0000646916
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5 000.00 zł


Możesz również znaleźć nas na mapie